Pro jednotlivce

 • Běžná léčebná péče, racionální antibiotická léčba: včetně měření CRP přístrojem QuickRead k diagnostice zánětlivých stavů(virové x bakteriální) .
 • Pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika  a prevence.
 • EKG vyšetření provádíme u nás v ordinaci.
 • Navazující síť vyšetření u specialistů včetně kardiologie, gastroenterologie, chirurgie, ortopedie, angiologie, dermatovenerologie, alergologie a imunologie obezitologii, laboratorních a zobrazovacích metod( u indikovaných případů) či psychologického poradenství a dalších specialistů dle potřeby pacienta.
 • Spolupráce s obezitologem, dietologem s vytvořením programu redukce hmotnosti – bráno s ohledem na věk a zdravotní stav pacienta.
 • Péče o nekomplikovaného diabetika 2.typu , kontroly glykemie glukometrem
 • Prevence nádoru tlustého střeva  (vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem (FOB) s interpretací výsledku ).
 • Odběry  biologického materiálu(výtěry) k bakteriologickému vyšetření – před tímto ráno nepije, nejí, nečistí zuby
 • Odběry krve v laboratořích po celé Praze( výsledky přijdou rovnou k nám do PC)
 • Preventivní prohlídky – hrazené pojištěncům ordinace každé dva roky.
  Součástí je vyšetření krve a moče a dle věku pacienta je součástí vyšetření  EKG a prevence rakoviny tlustého střeva,  hladiny cholesterolu s návaznýmy dietními opatřenímy a ev.farmakologickou léčbou.
 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Očkování – pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost  ( např.tetanus, chřipka, klíšťová encefalitida, meningoková meningitida, infekční hepatitis typu A i B)
 • Návštěvní zdravotní služba  pacientů ordinace.
 • Návrh na lázeňskou péči
 • Posouzení zdravotní způsobilosti : řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.
 • Možnost obědnání pacienta-telefonicky, emailem.

ORDINACE praktického lékaře


Standard Medica s.r.o.
MUDr. Tomáš Sattler
Chlumova 206/21
130 00 Praha 3
+420 222 719 286
ordinacechlumova@seznam.cz

Ordinační hodiny a mapa