Nehrazené výkony na žádost pacienta, nehrazené pojišťovnou

Registrovaným klientům poskytuje naše ordinace komplexní zdravotní péči plně hrazenou smluvními zdravotními pojišťovnami v rozsahu dle zákona. Nad rámec komplexní péče plně hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami poskytujeme registrovaným klientům níže uvedené výkony za přímou platbu. Lékařskou péči poskytujeme i samoplátcům, kteří nejsou klienty uvedených zdravotních pojišťoven. V těchto případech péči hradí klienti přímou platbou v hotovosti.

 

Vstupní prohlídka

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele

400.- Kč

Potvrzení autoškoly

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel(60-68let)

400.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče nad 70 let

200.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

850.- Kč

Prohlídka k ověření zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu

450.- Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studium

100,00 Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti

290.- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

200.- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

100.- Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
(neobsahuje cenu očkovací látky)

150.- Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bolestné, životní pojištění apod.)

250.- Kč

Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti)

200.- Kč

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do ústavu sociální péče

230.- Kč

Lázně samoplátce (laboratorní vyšetření platí pacient-samoplátce, v příslušné laboratoři)

250,00 Kč

Profesní průkaz

400,00 Kč

Kopírování/tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana/ČB)

   5.- Kč

Poštovné (zaslání dokumentace poštou / ČR)

50.- Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění (laboratorní vyšetření není započítáno, klient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře)

550.- Kč

CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

180.- Kč

INR test srážlivosti krve s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

180.- Kč

Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem s interpretací výsledku na počkání (samoplátci)

50.- Kč

FOB test – screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (samoplátci)

300.- Kč

EKG vyšetření včetně vyhodnocení (samoplátci)

400.- Kč

Komplexní vyšetření lékařem včetně EKG (samoplátci)

900.- Kč

Cílené vyšetření lékařem (samoplátci)

500.- Kč

Kontrolní vyšetření lékařem (samoplátci)

250.- Kč

Potvrzení o studiu pro registrované pacienty

ZDARMA

ORDINACE praktického lékaře


Standard Medica s.r.o.
MUDr. Tomáš Sattler
Chlumova 206/21
130 00 Praha 3
+420 222 719 286
ordinacechlumova@seznam.cz

Ordinační hodiny a mapa